Thời trang

Bảng size thông số quần áo cho bé

Cardino xin gửi tới bạn bảng thông số tham khảo, giúp bạn có thể lựa chọn size quần áo phù hợp với các bé từ 1 đến 14 tuổi

I: Size cho bé dưới 1 tuổi

SIZE
CHIỀU CAO
CÂN NẶNG

0 – 3
52
3 – 5 Kg

3 – 6
59
5,5 – 7 Kg

6 – 9
66
6,5 – 9 Kg

9 – 12
73
8,5 – 10 Kg

12 – 18
80
9.5 – 12 Kg

18 – 24
90
13 – 13,5 Kg

36M
100
13 – 16 Kg

48M
110
15 – 18 Kg

II. Size cho bé 1 đến 14 tuổi

 

SIZE
CHIỀU CAO (cm)
CÂN NẶNG

80
80
8 – 10 Kg

90
90
11 – 13 Kg

100
100
14 – 16 Kg

110
110
17 – 18 Kg

120
120
19 – 20 Kg

130
130
21 – 23 Kg

140
140
24 – 27 Kg

150
150
28 – 32 Kg

III. Số đo trung bình cho các bé

TUỔI
SIZE
CHIỀU CAO (cm)
CÂN NẶNG

12 – 18 tháng
80
80 – 90
8 – 10 Kg

1 – 2 tuổi
90
90 – 100
11 – 13 Kg

3 – 4 tuổi
100
100 – 110
14 – 16 Kg

4 – 5 tuổi
110
110 – 120
17 – 20 Kg

5 – 7 tuổi
120
120 – 125
19 – 20 Kg

6 – 8 tuổi
130
125 – 130
21 – 23 Kg

7 – 9 tuổi
140
130 – 140
24 – 27 Kg

9 – 10 tuổi
150
140 – 150
28 – 32 Kg

Back to top button